Privacy en regelgeving

DOEL EN ACCEPTATIE

Geldend vanaf 01 oktober 2018

Mortgage Direct SL neemt gegevensbescherming en privacy heel serieus. Dit privacybeleid legt uit wie we zijn, hoe we gegevens verzamelen, delen, gebruik van persoonlijke informatie maken en hoe u uw privacy rechten uit kunt oefenen.

Wij raden u aan dit privacybeleid in zijn geheel te lezen om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die aan het einde van sectie 1 zijn vermeld.
Deze juridische mededeling regelt het gebruik van de website www.mortgagedirectsl.com (hierna, de site), die eigendom is van MORTGAGE DIRECT S.L. (hierna, eigenaar van de site).

Navigeren op de website van de eigenaar van de SITE maakt u gebruiker en impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elke bepaling van deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.

De gebruiker stemt ermee in om juist gebruik van de website te maken in overeenstemming met de wetten, goed vertrouwen, openbare orde, het gebruik van webverkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld door de eigenaar van de site of door derden voor eventuele schade die worden veroorzaakt door schending van deze juridische kennisgeving.

1. IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

DE EIGENAAR VAN DE SITE, in overeenkomst met wet 34/2002, van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert u dat:
Haar naam: MORTGAGE DIRECT S.L. is
De CIF / NIF / NIE is: B97701569.
Het hoofdkantoor is gevestigd te C/ CABALLEROS, 37 PTA 2 – 46001 VALENCIA.
Ingeschreven in het register van VALENCIA, TOMO 8371, LIBRO 5662, FOLIO 108, HOJA V-111104, INSCRIPCIƓN 1
Om contact met ons op te nemen, bieden we verschillende manieren van contact mogelijkheden aan zoals hieronder weergegeven
E-mail: info@mortgagedirectsl.com.
Alle mededelingen en communicatie tussen gebruikers en de eigenaar van de website wordt geacht effectief te zijn voor alle doeleinden, wanneer uitgevoerd via e-mail of een ander medium hierboven vermeld.

2. TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en haar diensten zijn gratis toegankelijk; EIGENAAR VAN DE SITE maakt echter gebruik van een aantal van de diensten die op zijn website worden aangeboden aan de vorige voltooiing van het juiste formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en tijdigheid van alle gegevens die aan de eigenaar van DE SITE worden meegedeeld en is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen.
De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om op passende wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van de eigenaar van DE SITE en deze niet te gebruiken voor o.a.
Verspreiden van inhoud, crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend, verontschuldiging van terrorisme of, in het algemeen in strijd met de wet of de openbare orde.

Computervirussen of procedures invoeren die elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de eigenaar van DE SITE netwerk of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of veroorzaken; en belemmeren de toegang van andere gebruikers tot de website en haar diensten door middel van massaconsumptie van computerbronnen waarmee de eigenaar van DE SITE dient.

Proberen toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot beperkte delen van computersystemen van DE EIGENAAR VAN DE SITE of van derden en, indien van toepassing, informatie extraheren.
Inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom en de vertrouwelijkheid van de informatie van de eigenaar van de site of van derden schenden.
Je doet alsof je je voordoet als een andere gebruiker, openbaar bestuur of een derde partij.
De inhoud reproduceren, kopiƫren, distribueren, beschikbaar stellen of anderszins openbaar maken, transformeren of wijzigen, tenzij u toestemming heeft van de auteursrechthebbende of wettelijk is toegestaan.
Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om enige vorm van publiciteit en communicatie te verzenden met het oog op verkoop of andere commerciƫle doeleinden zonder enig voorvertoningsverzoek of toestemming.
Alle inhoud van de website, met inbegrip van tekst, foto’s, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafische ontwerp en de broncode, vormen een werk waarvan de eigendom behoort tot de eigenaar van het web, zonder dat het kan worden begrepen overgedragen aan de gebruiker elk recht om ze te exploiteren dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web.
Kortom, de gebruikers die toegang hebben tot deze website kunnen de inhoud en het eventuele effect van geautoriseerde privĆ©kopieĆ«n bekijken, mits de gekopieerde elementen vervolgens niet worden overgedragen aan derden, geĆÆnstalleerd in netwerkservers of onderworpen zijn aan enige vorm van exploitatie.

Ook alle handelsmerken, handelsnamen of logo’s van welke aard dan ook die op

de website zijn eigendom van de eigenaar van het web, mag niet worden begrepen dat het gebruik of de toegang tot de website, attribuut aan de gebruiker geen recht op hen.

De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk door de houder van de exploitatierechten is toegestaan, zijn verboden.

De totstandkoming van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE en de eigenaar van de website waarin deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door DE EIGENAAR VAN HET WEB over de inhoud of diensten ervan. Wie van plan is een hyperlink te maken, moet vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de eigenaar van de site. In ieder geval zal de hyperlink alleen toegang geven tot de homepage van onze website, ook moeten afzien van verklaringen of valse aanwijzingen, onjuist of onjuist over de eigenaar van het web, of illegale inhoud bevatten, in strijd met de moraal en de openbare orde.

DE EIGENAAR VAN HET WEB is niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat elke gebruiker geeft aan de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld, noch zijn procedure op basis van hetzelfde.

3. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID (verantwoording of verantwoordelijkheid)

De inhoud van deze website is van algemene aard en heeft slechts informatieve doeleinden, zonder de toegang tot alle inhoud, noch zijn volledigheid, juistheid, geldigheid, noch zijn geschiktheid of nut voor een bepaald doel volledig te waarborgen.
DE eigenaar van het WEB uitgesloten, voor zover toegestaan de wet, elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard die voortvloeien uit
Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of tijdigheid van de inhoud, alsmede het bestaan van fouten (ondeugden) en gebreken van welke aard ook in de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld die is toegankelijk via de website of aangeboden diensten.

De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die kunnen leiden tot wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens. Het niet naleven van de wetten, de goede trouw, de openbare orde, het gebruik van het verkeer en deze wettelijke mededeling als gevolg van oneigenlijk gebruik van de website. In het bijzonder, bij wijze van voorbeeld, de eigenaar van het WEB is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom, handelsgeheimen, rechten op eer, persoonlijke en familiale privacy en persoonlijke imago, evenals de regels inzake oneerlijke mededinging en illegale reclame.

De eigenaar van het WEB weigert elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de informatie van buitenaf van dit web en dat niet wordt beheerd door onze webmaster. Het doel van de links die worden weergegeven op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die waarschijnlijk (aannemelijk) de inhoud aangeboden via deze website uit te breiden. De eigenaar van het web geeft noch garanties noch is verantwoordelijk voor de werking of de toegankelijkheid van de gelinkte sites; noch suggereren, uit te nodigen of aan te bevelen het bezoek van hen, dus noch de eigenaar van het WEB zal verantwoordelijk zijn voor de verkregen resultaten. De eigenaar van het web is niet verantwoordelijk voor de oprichting van hyperlinks door derden.

4. PRIVACYBELEID

Wanneer we informatie van u nodig hebben, vraag dan altijd dat u ons vrijwillig uitdrukkelijk verstrekt. Gegevens die worden verzameld via de formulieren van de website voor het verzamelen van gegevens of andere middelen zullen worden opgenomen in een bestand met persoonsgegevens die naar behoren zijn geregistreerd in het Algemeen Register gegevensbescherming van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming, dat verantwoordelijk is voor de eigenaar van de site. Deze entiteit zal de gegevens vertrouwelijk en uitsluitend behandelen met het oog op het verlenen van de gevraagde diensten, met alle wettelijke garanties en zekerheid opgelegd door wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december en de wet 34/2002, van 11 juli, Services Information Society en Electronic Commerce.

DE EIGENAAR VAN HET WEB stemt ermee in om gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming over te dragen, te verkopen of te delen met derden.
Ook zal MORTGAGE DIRECT S.L. de gegevens annuleren of rectificeren wanneer deze onjuist, onvolledig of niet langer noodzakelijk of relevant voor hun doel zou zijn, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie intrekken tot het hoofdkantoor van MORTGAGE DIRECT S.L., gelegen bij C/CABALLEROS, 37 PTA 2 – 46001 VALENCIA, naar behoren geĆÆdentificeerd en zichtbaar aangegeven met het specifieke recht dat wordt uitgeoefend.

DE EIGENAAR VAN HET WEB keurt de veiligheidsniveaus vast die vereist zijn door de Wet 15/1999 en andere toepasselijke regelgeving. Zij aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wijzigingen die derden kunnen veroorzaken in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersbestanden.

DE EIGENAAR VAN HET WEB kan cookies gebruiken tijdens het leveren van websitediensten. Cookies zijn fysieke bestanden van persoonlijke informatie die zijn opgeslagen op de terminal van de gebruiker. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat het maken van cookiebestanden wordt voorkomen of gewaarschuwd.
Ons beleid met betrekking tot e-mail is om alleen berichten te verzenden die u hebt aangevraagd om te ontvangen.
Als u liever niet te ontvangen deze e-mails zal bieden via hen de mogelijkheid om uw recht van annulering en afstand van het ontvangen van deze berichten uit te oefenen, in overeenstemming met de bepalingen van titel III, artikel 22 van wet 34 / 2002 Diensten voor de informatiemaatschappij en elektronische handel.
Als u ervoor kiest om onze website te verlaten via links naar sites buiten onze organisatie, is DE EIGENAAR VAN HET WEB niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites of de cookies die ze in de computer kunnen worden opgeslagen is gebruiker.

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Cookies
Als u een reactie achterlaat op onze site, u zich aanmelden om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u een account hebt en u inlogt op deze site, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergave keuzes op te slaan. Login cookies duren twee dagen, en scherm opties cookies duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Contactformulieren lt
We gebruiken het plug-in contactformulier 7, dat gebruikersinvoergegevens opslaat die via de contactformulieren op deze website worden verzonden, samen met meta-informatie over de inzendingen, waaronder het tijdstempel, het IP-adres van de oorsprong en de gebruikersagent (browser). Zie het volledige privacybeleid in onderstaande link

Privacy policy


Ingesloten inhoud van andere websites&lt
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bewaken, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die Website.

Analytics

privacy-policy-tutorial We gebruiken Google Analytics voor marketingdoeleinden en voor het optimaliseren van onze services. Zie het privacybeleid hieronder:
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Met wie delen we uw gegevens

Mailchimp voor WordPress

Lees ibericode BV (“ons”, “wij”, of “onze”) beheert de https://mc4wp.com/ website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Prettylinks Prettylinks Prettylinks

Vind privacybeleid in onderstaande link

Privacy Policy

Sassy Sociaal Aandeel

Vind privacybeleid in onderstaande link

Privacy Policy

Woocommerce Woocommerce

Vind privacybeleid in onderstaande link

PrivacyĀ Policy

WP Mail SMTP

Vind privacybeleid in onderstaande link

https://wpforms.com/privacy-policy/

YOAST SEO

Vind privacybeleid in onderstaande link

Privacy Policy

Pipedrive

We slaan informatie op van mensen die Pipedrive hebben gebruikt. We doen dat om uw gegevens te beschermen en een snelle en efficiƫnte service te leveren. Zie hieronder hun privacybeleid.

https://www.pipedrive.com/en/privacy

WPML WPML

WPML gebruikt cookies om de huidige taal van de bezoeker, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zijn ingelogd te identificeren.

Terwijl u de plug-in gebruikt, deelt WPML gegevens over de site via Installer. Er worden geen gegevens van de gebruiker zelf gedeeld.

Hoelang we uw gegevens bewaren

Alle gegevens die in de database en in het databasesysteem zijn opgeslagen, worden opgeslagen met het oog op het leveren van een snelle en efficiƫnte service. Gegevens uit aanvraagformulieren worden voor onbepaalde tijd opgeslagenAnalytics-records worden gedurende vijf jaar opgeslagen voor marketingdoeleinden.

Als u een opmerking achterlaat, blijven de opmerkingen en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd behouden. Dit is zodat we eventuele follow-up opmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatie wachtrij te houden. Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van een), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze in hun gebruikersprofiel verstrekken. Alle gebruikers kunnen op elk gewenst moment hun persoonlijke gegevens bekijken, bewerken of verwijderen (behalve als ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten hebt u over uw gegevens?

Als u een account op deze site heeft of opmerkingen hebt achtergelaten, u een verzoek indienen om een geƫxporteerd bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u hebben, inclusief alle gegevens die u aan ons hebt verstrekt. U ook vragen om alle persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat geen gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.

Waar we uw gegevens verzenden

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schrijft voor dat gegevens over Europese ingezetenen die buiten de Europese Unie worden overgedragen, volgens dezelfde normen worden beschermd als wanneer de gegevens zich in Europa bevindt.

Cross grafische ideeƫn

Alle gegevens van de site worden opgeslagen op de servers van CrossGraphicIdeas in India. Zie hieronder hun privacybeleid:

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. CrossGraphicIdeasĀ® begrijpt de bezorgdheid over de gegevens van de klant en onderhoudt en respecteert het recht van de klant op vertrouwelijkheid en het bedrijf is aansprakelijk voor de bescherming van de privacy van elke persoon die de site bezoekt.

Verzamelde gegevens

Informatie die wordt verzameld van klanten zijn dergelijke naam, organisatie naam, e-mailadres, vereiste telefoonnummers / mobiel nummer, faxnummer (indien beschikbaar), postadres, en andere contacten die de klant is comfortabel om ons te verstrekken met betrekking tot project gerelateerde informatie voor intern gebruik alleen.

Contact

Met toestemming van uw (klant) kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om met u te communiceren via e-mails, telefoon, nieuwsbrieven en directe mails die u hebt verstrekt, omdat het ons zal helpen om belangrijke updates te verstrekken, voor uitnodigingen of voor een ander officieel doel.

Privacy

We willen u laten weten dat elke vorm van informatie (persoonlijk/vertrouwelijk) van u veilig is bij ons en het is ons beleid om uw informatie veilig te houden.

De klanten krijgen volledige informatie van CrossGraphicIdeasĀ® en zullen u informeren wanneer uw persoonlijke gegevens voor welk doel dan ook worden gebruikt.

We nemen altijd contact met je op en als je niet bereikbaar bent, nemen we contact met je op via de contacten die je al hebt gestuurd met respect voor je privacy. Met uw toestemming kan e-mail worden verzonden naar de door u verstrekte e-mail- id.

Pipedrive

We slaan informatie op van mensen die Pipedrive hebben gebruikt. We doen dat om uw gegevens te beschermen en een snelle en efficiƫnte service te leveren. Zie hieronder hun privacybeleid.

https://www.pipedrive.com/en/privacy

5. PROCEDURES IN GEVAL VAN HET VERRICHTEN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat er feiten of omstandigheden die het openbaren van de illegaliteit van het gebruik van enige inhoud en/of realisatie van een activiteit op de webpagina’s opgenomen of toegankelijk via de website, moet u een bericht sturen naar WEBSITE EIGENAAR, waarin duidelijk aangegeven, met vermelding van de vermeende schendingen en uitdrukkelijk te verklaren en onder zijn verantwoordelijkheid dat de informatie verstrekt juist is.
In elk geschil dat betrekking heeft op de website van de eigenaar van het web, zal de Spaanse wet toepasbaar zij, de bevoegdheden zijnde de rechtbanken en tribunalen van Valencia.

6. PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de wettelijke publicatie van de wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden bekendgemaakt in de officiƫle publicaties van de regering, dat het enige instrument is dat getuigt van hun authenticiteit en inhoud. De beschikbare informatie op deze website moet worden opgevat als een hulpmiddel zonder wettelijke geldigheid.